Home‎ > ‎

Beoordeling

Je krijgt de volgende punten als je let op :
Je werkstukje op papier is aantrekkelijk om te zien.
Je maakt een mooie titel met bijvoorbeeld WortArt, je kiest een leuk lettertype, je werkt met tussentitels en alinea's. (Op dit onderdeel kan je onvoldoende - voldoende - goed scoren.)
Er staan geen spellingsfouten in. (1p) Bij meer dan 5 spellingsfouten verlies je het punt.
Je controleerde de leestekens. (1p) Bij meer dan 5 ontbrekende leestekens (of verkeerde spaties) verlies je het punt.
Je  verduidelijkt je werk met foto's, tekeningen, e.d. (1p)
Je vat de zinnen in de dia's samen in staak- of kernwoorden. (1p) Wanneer wij klakkeloos dezelfde tekst zien als op je blad verlies je weer het punt.
Je gebruikt je stem op een duidelijke manier. (1p) Rammel niet alles af en zeker niet gewoon aflezen of...juist ja, je verliest weer een punt!
Je verduidelijkt je presentatie met een mooie slideshow van ongeveer 4 minuten. (2p) Wij verwachten 5 dia's per dier, mooie achtergronden zodat alles nog duidelijk leesbaar is en animatie's. Kortom: dit is je eigenlijke spreekbeurt!
Je gegevens kloppen met de realiteit. (1p) Je verzint m.a.w. geen dingen maar je vertelt de waarheid....
Iedereen hield zich aan zijn vooraf afgesproken taken. (1p) Zie bijlage die je vindt bij 'werkwijze'.
Je hield je aan de vooraf afgesproken tijd. (1p) We werken 3 lestijden aan deze webquest. Tijdens een 4 de lestijd houden we de voordrachten.
 
tijger