webkwestie

BEDREIGDE DIERSOORTEN

Beoordeling

Je krijgt de volgende punten als je let op :

 • Je werkstukje op papier is aantrekkelijk om te zien.
 • Je maakt een mooie titel met bijvoorbeeld WortArt, je kiest een leuk lettertype, je werkt met tussentitels en alinea's. (Op dit onderdeel kan je onvoldoende - voldoende - goed scoren.)
 • Er staan geen spellingsfouten in. (1p) Bij meer dan 5 spellingsfouten verlies je het punt.
 • Je controleerde de leestekens. (1p) Bij meer dan 5 ontbrekende leestekens (of verkeerde spaties) verlies je het punt.
 • Je verduidelijkt je werk met foto's, tekeningen, e.d. (1p)
 • Je vat de zinnen in de dia's samen in staak- of kernwoorden. (1p) Wanneer wij klakkeloos dezelfde tekst zien als op je blad verlies je weer het punt.
 • Je gebruikt je stem op een duidelijke manier. (1p) Rammel niet alles af en zeker niet gewoon aflezen of...juist ja, je verliest weer een punt!
 • Je verduidelijkt je presentatie met een mooie slideshow van ongeveer 4 minuten. (2p) Wij verwachten 5 dia's per dier, mooie achtergronden zodat alles nog duidelijk leesbaar is en animatie's. Kortom: dit is je eigenlijke spreekbeurt!
 • Je gegevens kloppen met de realiteit. (1p) Je verzint m.a.w. geen dingen maar je vertelt de waarheid....
 • Iedereen hield zich aan zijn vooraf afgesproken taken. (1p) Zie bijlage die je vindt bij 'werkwijze'.
 • Je hield je aan de vooraf afgesproken tijd. (1p) We werken 3 lestijden aan deze webquest. Tijdens een 4 de lestijd houden we de voordrachten.